Wiljan Vloet - Logo

vrijdag 9 oktober 2015

ONZIN!

Afgelopen woensdag 7 oktober was in Garderen de Algemene ledenvergadering van de Coaches Betaald Voetbal: CBV in de volksmond. Zoals altijd had ik me van te voren aangemeld. Ik vind dat als je lid van een organisatie bent, je ook actief als lid moet zijn. Dat houdt in dat je minimaal aanwezig bent tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen, maar eigenlijk vind ik dat je daarbuiten ook je betrokkenheid moet laten zien door actief te zijn daar waar het CBV jou nodig heeft.  Helaas moest ik me in de ochtend afmelden omdat ik in de middag een afspraak had met een buitenlandse club die kennis wilde maken.  Ik baalde dat ik niet aanwezig kon zijn want los van de verantwoordelijkheid die ik als lid op me neem, is het altijd goed en leuk om collega’s weer een te zien en te spreken en is het leerzaam.

De dag na de vergadering zag ik op internet en in de kranten de eerste reacties staan van de CBV vergadering. De grote kop was ”Coaches willen in Zeist een Technisch Directeur hebben”. Mijn eerste reactie en gedachten waren direct: “Daar gaan we weer!” Er zullen wel weer veel voetbaltrainers deze mening overnemen en iedereen zal wel weer zeggen “ Ja, dat is echt heel hard nodig in Zeist!”
Zo ging het namelijk ook na het symposium in december over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Iedereen was het ineens roerend met elkaar eens : “Het roer moet om!” “Talenten moeten anders opgeleid worden.” “We moeten meer onder weerstand leren verdedigen.”  “Betaald Voetbal opleidingen moeten aan talenten hogere eisen stellen” We moeten eisen stellen aan de mentale weerbaarheid van de jonge prof voetballers”. “De KNVB moet het voortouw nemen om op een andere wijze met talenten om te gaan.” Iemand roept iets en de media neemt dit groot over. Er wordt een stelling ingenomen. Iedereen knikt en praat elkaar na zonder dat er echt naar de inhoud of achtergrond gekeken wordt.  Papagaaien noem ik dit!

En wat gebeurde er na dit soort stelling inname? Bijzonder genoeg juist helemaal niets!! Want toen het nationale elftal onder 19 jaar een Europees Kampioenschap had in Griekenland, meldden onze Topclubs in Nederland hun talenten massaal af voor dit Toernooi. Men vond het belangrijker dat deze talenten in Nederland bleven en de voorbereiding meemaakte tegen allerlei amateurs club i.p.v. een top toernooi te spelen. Ook al was dit een toernooi waar de weerstand maximaal is een waar talenten 90 minuten kunnen laten zien wat ze geleerd hebben en zo zich verder ontwikkelen.  Onze talenten bleven thuis.

Talentontwikkeling is in mijn ogen juist core business van de clubs. Zij werken namelijk dagelijks met de talenten van Nederland en zij moeten er voor zorgen dat deze talenten de juiste ontwikkeling doormaken die nodig is om de top te halen. Dit is niet een rol van de KNVB waar spelers maar maximale 6 keer per jaar een activiteit hebben.
De KNVB heeft mijns inziens wel andere verantwoordelijkheden die kritisch onder de loep genomen moeten worden,.

Op de donderdag volgde ik de berichtgeving over de CBV vergadering en over de gedeelde mening in de pers van voetballend Nederland dat er een Technische Directeur moet komen bij de KNVB.  Ik ben het met deze stelling name pertinent oneens.  Ik vind het zelfs onzin. Er hoeft helemaal geen technisch Directeur bij de KNVB te komen. Men heeft op de CBV ledenvergadering de kans laten liggen om eens goed te kijken naar wat er nu echt veranderd dient te worden.  De leden hebben gekeken door de ogen van een club. Daar is een technisch directeur een noodzaak! Maar juist niet bij de KNVB. Men had moeten kijken naar de inhoud en of men de juiste mensen op de juiste plek heeft zitten i.p.v. naar de structuur van de organisatie. Die is mijns inziens prima bij de KNVB.

Een Technisch Directeur (TD) bij een club is met veel zaken tegelijk bezig. Het is een functie die op veel technisch gebieden invloed heeft en bepalend is. Een van de aller belangrijkste werkgebieden is het aan-en verkoop beleid van de club, gekoppeld aan het scoutingsbeleid.  De TD overlegd met de hoofdtrainer, staf en scoutingsteam over de selectie die de prestatie moet gaan leveren. Wie wordt verkocht? Welke contract wordt wel of niet verlengd? Wie gaan we aankopen? Met dit “wensenlijstje” gaat een TD aan de slag. Uiteraard overlegt hij ook met de coach over het 1ste team, maar de beslissingen over de wekelijkse opstelling neemt een hoofdtrainer.  Ook overlegt een TD met hoofdjeugdopleiding t.a.v. de jeugdig talenten en het beleid wat er gevoerd dient te worden. Maar de meeste tijd is een TD bezig met aan- en verkoop van de A-selectie. 
Heeft hij dit succesvol gedaan en heeft  het eerste team van de club succes dan is hij de beste TD van Nederland. Anders heeft hij gefaald. Daarop wordt een TD namelijk beoordeeld. Goed voorbeeld hierbij is Marcel Brands . PSV wordt Kampioen, Marcel heeft top ingekocht in aug 2014 en uitstekend verkocht in juli 2015 en hij wordt gezien als de beste TD  van Nederland. Dit terwijl een jaar daarvoor men grote vraagtekens had of Marcel wel geschikt was om TD te zijn bij een echte Topclub. Maar omdat PSV onder eindverantwoordelijkheid van Cocu kampioen is geworden, vormt dit de basis waarop het werk van Marcel beoordeeld wordt .

Dit belangrijkste aspect van een TD bij een club is nu net iets wat bij de KNVB niet gedaan wordt. Daar worden geen spelers aan-en verkocht. En voor de andere werkvelden die regulier onder het werk vallen van een TD bij een club, heeft de KNVB in de persoon van Jelle Goes een Technisch Manager in huis.  De Technisch Manager is mede verantwoordelijk voor het technisch beleid van de KNVB en stuurt het aan.  Jelle is de TD van de KNVB zonder aan- en verkoop werkzaamheden. En in die rol gaan de zaken niet goed! Uiteraard moet een ieder zich dan af vragen of Jelle de juiste man is voor deze rol. Ik doe dat ook en zet hier en daar best wat vraagtekens bij zijn functioneren. Dat functioneren staat dan ter discussie i.p.v. het feit of er een TD moet komen.

Ik had dus graag gezien dat mijn collega’s op woensdag 7 oktober uitgebreid gesproken hadden over de werkwijze en de inhoudsinvulling van deze bestaande rol bij de KNVB en ook over het totale beleid van de KNVB.  Want dat daar het een en ander mis gaat vind ik zeker.
De KNVB is verantwoordelijk voor het opleidingsniveau van de Nederlandse trainer en daar mogen we wel eens kritisch naar kijken. Voldoet deze opleiding nog naar alle hedendaagse eisen die het werkveld stelt aan de trainer/coach? Durft de KNVB haar opleidingsvisie vast te houden? Ook als ex -top spelers andere ideeën hebben over de opleiding? Wordt de opleiding coach betaald voetbal wel met de juiste inhoud en met de juiste docenten gegeven?

Een ander kritisch punt vormt de rode draad binnen de aanstelling en staf van het Nederlands Elftal. Hoe zit het met de aanstelling van de bondscoach en zijn staf ? Heeft de KNVB dit goed gedaan? Had er niet een andere samenstelling moeten komen? Is de bondscoach hier bepalend in geweest of heeft de KNVB hierin stem gehad ?
De randvoorwaarden waarbinnen een coach kan en dient te functioneren moeten toch gewoon bepaald worden door de KNVB en moeten als zodanig toch herkenbaar zijn.
  
Daarnaast moet de KNVB aangesproken worden over de wijze waarop de Jupiler competitie vorm heeft gekregen. Daar is heel wat aan de hand. Een aantal jaren geleden wilde men centrale opleidingsinstituten creëren voor de jongste jeugd. Hierdoor zijn veel goede opleidingen bij betaald voetbal organisaties verdwenen.  Helaas is deze opzet van centralisering niet succesvol gebleken. Maar de verdwenen opleidingen komen niet zomaar weer terug.  Ander bespreekpunt vormt de competitie van 2e elftallen. Dit stelt nauwelijks meer iets voor omdat o.a. belangrijke topclubs eruit gestapt zijn.

De KNVB moet aan de slag om te zorgen dat de BVO’s gezamenlijk veel beter het nationaal belang voor ogen hebben,  zodat het nooit meer voor kan komen dat onze top talenten zich afmelden voor Toulon of voor een EK in Griekenland. Clubs en trainers moeten echter zelf ook kritisch naar hun eigen rol kijken EN naar hun rol naar de KNVB.  Om de neergaande prestatie van het Nederlands voetbal om te keren en te zorgen dat het Nederlandse voetbal toonaangevend blijft in de wereld, is het aanstellen van een TD bij de KNVB te kort door de bocht. De KNVB heeft geen TD nodig. De KNVB heeft vakmensen nodig die kritisch haar werkwijze onder loep nemen. Die een duidelijke visie hebben en deze ook kunnen handhaven onder druk van de buitenwacht. En deze rol moeten clubs en CBV leden op zich nemen. Doordacht en met actie. In een positief kritische samenwerking tussen al deze actoren ligt de oplossing.

1 opmerking:

  1. De conservatieve instelling van het voetbal en ook daarmee samenhangend het aanstellingsbeleid van bestuurders, bij zowel de KNVB als bij veel verenigingen, zal tot gevolg hebben dat het voetbal niet innovatief kan zijn. Men houdt vast aan tradities en stelt bestuurders aan op basis van "elkaar iets gunnen" en niet op basis van inhoud.

    BeantwoordenVerwijderen